THEMA

MKB VERWACHT STIJGING VAN OMZET, WINST EN ECONOMISCHE GROEI

Omzet

De omzet trekt in de komende twaalf maanden naar verwachting verder aan. Per saldo met 10,1%, versus 7,2% een jaar eerder. Dat schrijft het SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', gebaseerd op een cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase en op recent onderzoek onder 645 ondernemers. De omzetgroei in 2018 zal autonoom zijn, dat wil zeggen dat er geen overnames aan ten grondslag liggen. Dat concludeert het onderzoek onder de honderden FD Gazellen. De FD Gazellen zijn een jaarlijkse prijs voor de snelstgroeiende ondernemingen van Nederland.

Winst

De winstverwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn verder gestegen, volgens de SRA, maar blijven wel weer iets achter bij de verwachte omzetontwikkeling. Dit komt deels doordat bedrijven meer denken te gaan investeren. Per saldo rekent volgens de SRA het mkb voor 2018 op een winstgroei van 9,1% (ten opzichte van 6,4% voor 2017). De FD Gazellen rekenen op een winstverdubbeling. Bij grote bedrijven (meer dan 100 fte) blijft de winstgroeiprognose met +10,7% achter bij de voorziene omzetgroei van ruim 19%, aldus de SRA. De winstgroei komt naar verwachting het hoogst uit bij bedrijven met 26 tot 50 medewerkers (+16,4%).

Groei

De verwachte investeringsgroei uit het onderzoek van de SRA is sterker dan een jaar geleden: +5,4% om +3,2%. Vooral de grotere bedrijven denken meer te gaan investeren. Organisaties met meer dan 100 fte voeren de lijst aan met een verwachte groei van ruim 19%. Voor bedrijven met minder dan 10 fte is deze 3,1%. Uit het onderzoek van de FD Gazellen blijkt dat de ondernemers de aantrekkende economie beschouwen als een voorname bron voor de groei. Maar meer dan 50% van de ondervraagden geeft ook aan dat productontwikkeling en innovaties de basis vormen voor hun groeispurt.

Personeelstekort

Veel ondernemers maken zich zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het vinden van geschikt personeel wordt door vrijwel alle mkb-bedrijven genoemd als risicofactor. Van de Gazellen-bedrijven zegt 72% moeite te hebben om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Ook uit het onderzoek van de SRA blijkt dat de leden het tekort aan gekwalificeerd personeel als grootste bedreiging van 2018 zien.

Financiering

Ondernemers binnen het SRA-onderzoek verwachten dat de behoefte aan externe financiering in 2018 per saldo behoorlijk zal toenemen (+3,5%, versus +0,2% een jaar eerder). Deze ondernemers zien daarnaast financiering als een potentiële rem op de groei: bijna 27% geeft aan dat dit een belangrijke bedreiging is. Dit geldt het sterkst voor kleine bedrijven met 1 tot 10 fte (bijna 30%). Onder de SRA-leden blijkt dat de banken de belangrijkste financier zijn, gevolgd door leasemaatschappijen. Met name de banken geven volgens SRA-leden aan weinig interesse te hebben in kredietverstrekking aan deze microbedrijven vanwege het lagere bedrag en de hogere risicoperceptie. Micro-ondernemingen maken 94% van het totale mkb uit, dus kunnen negatieve gevolgen voor de groei van het mkb in 2018 niet uitblijven, concludeert de SRA. Opvallend is dat financiering via de bank bij de snelle groeiers geen onderwerp van discussie is. Vier van de vijf Gazellen-ondernemers kan de groei gewoon financieren uit de kasstroom. Slechts 7% klopt bij de bank aan voor een lening.

Rol van de accountant

Accountants spelen volgens SRA-voorzitter Paul Dinkgreve een belangrijke rol bij het financieringsproces: ‘Zij kunnen bedrijven begeleiden en de kredietaanvraag veel sneller naar een hoger niveau helpen tillen. Financieren is nu eenmaal maatwerk, daar moet iedereen – ook de overheid – van doordrongen zijn.’