THEMA

MODERNISERING ZIEKTEWET EN EIGENRISICODRAGERSCHAP ZW IN 2014

Gevolgen voor de aanvraag voor 2014

Werkgevers hebben uiterlijk in augustus een lijst van UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Werkgevers kunnen vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën zijn nodig om de financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 in te schatten.

Aanvraag indienen voor 2 oktober

Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Als voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen is, moet de aanvraag toch ingediend worden. Als de werkgevers daarna op basis van de informatie van UWV toch geen eigenrisicodrager willen worden, dan kunnen zij de Belastingdienst vragen om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Daarbij zal de Belastingdienst maatwerk toepassen. Dit kan gedaan worden door de Belastingdienst vóór 1 december 2013 een brief te sturen. Meer informatie over het aanvragen van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet staat op de website van de Belastingdienst.