THEMA

MOGELIJK 256 TUCHTZAKEN NOTARISSEN OVER WEGENS FOUTEN BELASTINGDIENST

Onbevoegde belastingleden

In een Kamer voor het Notariaat buigen een belastinginspecteur, twee notarissen en twee rechters zich over tuchtklachten tegen notarissen. Er zijn vier Kamers. Op een lijst van de Belastingdienst staat aangegeven welke afdelingen medewerkers mogen voordragen voor een plaats in de tuchtraad. Maar door de reorganisatie binnen de Belastingdienst zijn er bevoegde belastingleden overgeplaatst en kwamen ze op plekken terecht waardoor zij ineens onbevoegd werden, maar alsnog mede een beslissing namen in tuchtzaken tegen notarissen. Begin dit jaar kwam de Belastingdienst daar achter. De Belastingdienst en de Kamers voor het Notariaat spreken van een administratieve fout, maar het zijn fouten met verstrekkende gevolgen.

Rechtszaak

Zo is er dinsdag een uitspraak van de Notariskamer van het gerechtshof in Amsterdam waarin een notaris zijn ontzetting uit het ambt aanvecht doordat er tijdens de beslissing een onbevoegd belastinglid aanwezig was. De betreffende notaris had op één van de gepasseerde aktes zijn handtekening niet gezet, waarna er besloten is om hem uit zijn ambt te zetten. De advocaat van de notaris wil dat de uitspraak nietig wordt verklaard en dat een andere Kamer er opnieuw naar kijkt. ‘De eis is dat iemand bevoegd moet zijn, of het nu gaat om een lid van de rechterlijke macht, het notariaat of van de fiscus’, aldus de advocaat tegen het FD. Hoogleraar notarieel recht aan de VU, Boudewijn Waaijer, zegt tegen de krant dat hij verwacht dat de notaris zijn gelijk haalt bij de rechter, maar betwijfelt dat voor de andere 225 zaken. ‘Advocaten en cliënten hadden het feit van de onbevoegde belastingleden aan de orde moeten stellen tijdens de tuchtzaak. Als dat niet is gebeurd, is de kans verkeken.’