THEMA

MONUMENTEN- EN SCHOLINGSAFTREK NIET GESCHRAPT

Gat in begroting

Omdat de belastingaftrek voor het onderhoud van monumentale panden volgend jaar niet verdwijnt moet zij nog wel € 25 miljoen op haar begroting zien te vinden. Dat bedrag kan nog hoger worden omdat zij vreest dat eigenaren van monumentenpanden nu versneld werkzaamheden gaan uitvoeren.

Oppositie was tegen

Oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SP vonden het plan van Bussemaker om de monumentenaftrek te schrappen te onduidelijk en niet goed onderbouwd.

Nieuwe voorstellen

Bussemaker gaat de komende tijd werken aan nieuwe voorstellen om beide fiscale aftrekregelingen te vervangen. De PvdA is tevreden. ‘Het is goed nieuws voor eigenaren van monumenten en voor mensen die veel kosten voor bijscholing maken’, aldus Kamerlid Ed Groot.