THEMA

MOTIE AANGENOMEN OM EIGEN EN VREEMD VERMOGEN GELIJK TE TREKKEN

Bedrijven minder kwetsbaar

In de motie van Kamerleden Wouter Koolmees (D66) en Henk Nijboer (PvdA) constateren ze dat het binnen het huidige fiscale regime voor bedrijven aantrekkelijker is om zich te financieren met schulden dan met eigen vermogen. Om te zorgen dat bedrijven minder kwetsbaar worden met een groter aandeel eigen vermogen, verzoeken ze de regering om voorstellen te doen om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen meer gelijk te trekken.

Meerderheid voor

Tijdens de stemming in de Tweede Kamer, hebben de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd. Echter, er was ook tegengeluid van Kamerlid Van Vliet (Van Vliet). Volgens hem klinkt het gelijktrekken sympathiek, maar het gelijktrekken van de fiscale behandeling van bedrijfsvermogen kan volgens hem betekenen dat enerzijds de rente op vreemd vermogen minder dan wel niet meer aftrekbaar wordt, of anderzijds dat je eigen vermogen op de fiscale balans juist gaat faciliteren, zoals dat bijvoorbeeld in België al gebeurt via de notionele interestaftrek, aldus Van Vliet.