THEMA

NADER COMMENTAAR NOB OP BELASTINGPAKKET 2016

Verlaging fiscale lasten op arbeid

Volgens de NOB bieden de voorstellen geen (uitzicht op) structurele herziening en vereenvoudiging van de heffingsstructuur.

Herziening box 3

Het voorstel tot herziening van box 3 en de aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling verdienen volgens de NOB heroverweging.

Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn

Tegen de gekozen wijze van implementatie van de Moeder-dochterrichtlijn heeft de NOB bezwaar, omdat deze in een aantal gevallen leidt tot, kennelijk bewuste, dubbele belastingheffing in internationaal verband. Er is voorts sprake van strijd met algemene beginselen van het internationaal belastingrecht en de uitgangspunten van het Nederlandse verdragsbeleid, aldus de NOB. Verder heeft de Orde onder meer nog bezwaar tegen de ingangsdatum van de definitief verruimde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning (te weten pas op 1 januari 2017). Bovendien lijkt de onderbouwing van de leeftijdsgrenzen van 18 tot 40 jaar arbitrair. Ook over de formeelrechtelijke voorstellen heeft de NOB nog een aantal vragen en opmerkingen. De redactie van FiscaalTotaal heeft een whitepaper gemaakt met de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 en de nieuwsberichten. U kunt dit whitepaper en overige hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>