THEMA

NAHEFFING VOOR TIENDUIZEND RABOBANKKLANTEN MET SPAARHYPOTHEEK

Naheffing

Met een spaarhypotheek bouwen huizenbezitters een spaarpotje op waarmee ze aan het eind van de looptijd de hypotheek kunnen aflossen. In het spaarpotje mag €162.500 per persoon zitten, zonder dat daar bij de aflossing belasting over wordt betaald. Alles wat boven die grens zit, moet wel worden afgerekend met de Belastingdienst. Dit blijkt dus het geval te zijn bij tienduizend klanten bij de Rabobank. In sommige gevallen kan de naheffing oplopen tot €40.000.

Ontstaan probleem

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Volgens de bank zijn de problemen ontstaan doordat huizenbezitters extra gingen aflossen, gingen scheiden of door foutief advies kregen van de bank. Bij veel klanten blijkt dat de bank bij het afsluiten van de hypotheek een fout te hebben gemaakt door uitsluitend de kostwinner en niet beide partners te koppelen aan het spaarpotje. Hierdoor konden ze niet belastingvrij sparen tot €325.000, maar tot de helft: €162.500. Daarnaast kan er minder belastingvrij worden gespaard door een wijziging in het belastingstelsel. Vanaf 2013 is het helemaal niet meer mogelijk en werden dit soort hypotheken ook niet meer verkocht.

Oplossing

De Rabobank heeft een apart team ingericht om de problemen in kaart te brengen en om de klanten te benaderen zodat de fout hersteld kan worden. De bank zegt zelf op te draaien voor de reparatiekosten. Deze zijn op €7 miljoen geraamd.