THEMA

NBA: VERGOEDING VOOR HULP CURATOREN

Retentierecht vervalt

De NBA wil dat het opzij zetten van het retentierecht alleen kan gelden voor het afgeven van primaire boekingsbescheiden zoals facturen en bankafschriften. Naar de mening van de NBA wordt, door het vervallen van het retentierecht, de accountant ernstig en onnodig benadeeld ten opzichte van andere schuldeisers. De accountant blijft vaak zo lang mogelijk doorgaan met het begeleiden van zijn klant waardoor de openstaande rekening ver oploopt. De NBA waarschuwt er voor dat als een intermediair bij een faillissement al zijn rechten verliest, hij zal eerder stoppen met zijn werkzaamheden, waardoor bedrijven sneller zullen failleren en administraties en jaarstukken achter gaan lopen.

Tussenkomst rechter-commissaris

Daarnaast pleit de NBA er voor dat de curator via een rechter-commissaris de administratie moet opvragen. Dat de curator ongehinderd in alle gevallen de administratie kan opvragen, is onredelijk voor de betreffende intermediair, vindt de NBA. Ze moeten ook een redelijke vergoeding krijgen voor hulp aan curatoren.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) geeft de curator in een fraude faillissement meer mogelijkheden deze fraude aan te pakken. Zo is de curator straks verplicht om onregelmatigheden in een faillissement te melden bij de rechter-commissaris. Verder moeten failliete bestuurders hem verplicht alle informatie geven over eventuele buitenlandse bankrekeningen en onroerend goed. De te wijzigen artikelen gelden echter niet alleen bij fraude maar kunnen door de curator ook in andere gevallen worden toegepast.