THEMA

NBA: VEROORDELING VESTIA-ACCOUNTANTS GEEFT EENZIJDIG BEELD

Uitspraak CBb

Het CBb legt een voormalige Deloitte-accountant in hoger beroep een waarschuwing op, wegens het 'schenden van het fundamenteel beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid'. De klacht heeft betrekking op de controle van de jaarrekening van Vestia over 2009. Eerder achtte de Accountantskamer deze accountant niet schuldig. De eerdere berisping van een betrokken KPMG-accountant, die de controle van Vestia in 2010 van Deloitte overnam, is door het CBb overgenomen.

Financiële keten

'De uitspraak van het CBb maakt duidelijk dat de externe accountants hun werk niet goed hebben gedaan. Maar dat betekent niet dat ze als enige tekort zijn geschoten', zo schrijft NBA-voorzitter Pieter Jongstra in een reactie op hun website. 'In deze casus is sprake van een brede verantwoordelijkheid in de hele financiële keten.'

Eerdere tuchtklacht afgewezen

In juli 2015 diende de beroepsorganisatie zelf een tuchtklacht in tegen de toenmalige financieel directeur van Vestia. De Accountantskamer wees die klacht echter af. Dat er bij Vestia 'het nodige is misgegaan' betekende niet dat de cfo daarbij 'tuchtrechtelijk verwijtbare steken heeft laten vallen', oordeelde de tuchtrechter destijds. Tegen de voormalige treasurer van de woningcorporatie loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Debat

Voor de NBA vormt de Vestia-casus een goede aanleiding in het komend jaar het debat te starten, ook met externe stakeholders, om meer duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van accountants in de gehele financiële keten. Naast openbare accountants zijn ook interne en overheidsaccountants lid van de NBA. De grootste groep leden wordt gevormd door accountants die in het bedrijfsleven werkzaam zijn.