THEMA

NEDERLAND EN OEZBEKISTAN TEKENEN WIJZIGINGSPROTOCOL BIJ BELASTINGVERDRAG

Belastingheffing ontwijken

De anti-misbruikbepaling voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Daarnaast is met het wijzigingsprotocol gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aantal verdragsbepalingen te moderniseren, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.