THEMA

NEDERLAND STAAKT VERZET TEGEN EUROPESE AANPAK BELASTINGONTWIJKING

Geen uitstel meer

Op aandringen van de Tweede Kamer beloofde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat Nederland in Brussel niet zal aansturen op verder uitstel van invoering. Aanvankelijk wilde de regering een latere invoerdatum dan 2019, zodat bijvoorbeeld de Verenigde Staten hun zaken op orde konden brengen.

Einde aan ontsnappen aan heffingen

De Tweede Kamer met onder meer regeringspartij PvdA vindt dat niet kunnen. De meerderheid schaarde zich achter de oproep van SP-Kamerlid Arnold Merkies. Hij wil dat aan de ongewenste situatie waarbij bedrijven ontsnappen aan heffingen, zo snel mogelijk een einde komt.