THEMA

NEDERLAND TELT RECORDAANTAL ONDERNEMINGEN

De cijfers

Het aantal stoppers daalt van 63.307 in 2016 naar 61.299 in 2017. Het aantal starters is in het eerste halfjaar van 2017 lager dan een jaar eerder: het daalt met 1% van 96.729 in 2016 naar 95.473 in 2017. Het aantal faillietverklaringen is in het afgelopen halfjaar 21% lager dan in het eerste halfjaar van 2016. De sterkste daler in absolute aantallen is de detailhandel: van 342 faillietverklaringen in het eerste halfjaar van 2016 naar 222 in 2017.

Toename zzp’ers

In het eerste halfjaar van 2017 neemt het totaal aantal zzp’ers toe met 20.435 (+2,3%) tot 903.129 ondernemingen. Het aantal parttime zelfstandigen groeit in het eerste halfjaar van 2017 met 8.007 (+3,7%) naar 227.086 bedrijven. Het mkb blijft in het eerste halfjaar van 2017 vrijwel gelijk op circa 440.000 ondernemingen. De grootste groei zit in de bouwsector. Het aantal starters in deze sector is dit jaar 9.726. Dat is 8% meer dan in het eerste halfjaar van 2016.

Financiële instellingen

In de sector financiële instellingen neemt het aantal starters in het eerste halfjaar met 9% toe van 622 in 2016 naar 677 in 2017. Ze kiezen vooral voor de hoofdactiviteiten ‘vermogensbeheer’ (+82%) en ‘hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.’ (+31%). Binnen deze sector is het aantal stoppers afgenomen van 874 in de eerste helft van 2016 naar 817 in 2017. In het totaalaantal bedrijven zien we echter een stabilisatie. Het aantal bedrijven is van 32.562 op 1 juli 2016 marginaal toegenomen naar 32.586 op 1 juli 2017 (+0%).