THEMA

'NEDERLAND VOLGT REGELS UITWISSELING TAXDEALS'

4000 rulings

Uit een inventarisatie is gebleken dat voor de jaren 2012-2016 ruim 4000 rulings moeten worden uitgewisseld, aldus Snels woordvoerster. ‘Deze rulings moeten in EU-en OESO-verband voor 1 januari 2018 worden uitgewisseld en hier houdt Nederland zich ook aan.’

Nieuwe deals

Ook nieuwe deals, naar schatting 2000 per jaar, worden conform de afspraken uitgewisseld, verzekert de zegsvrouw. De Tweede Kamer wordt begin 2018 geïnformeerd over de stand van zaken. Volgens Europese afspraken moeten grensoverschrijdende taxrulings met bedrijven met een omzet van minstens €40 miljoen worden gedeeld met de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Opheldering

Tweede Kamerlid Henk Nijboer en Europarlementariër Paul Tang, beiden van de PvdA, zijn er niet gerust op en hebben opheldering gevraagd bij respectievelijk Snel en EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen). Nijboer wijst op de gunstige afspraak tussen de Belastingdienst en Procter & Gamble, waarbij volgens hem de voorschriften en procedures niet werden gevolgd. ‘Het mag natuurlijk niet zo zijn dat bij het nakomen van afspraken met de EU de Belastingdienst wederom steken laat vallen.’ Tang snapt niet dat de fiscus geen helderheid kan geven over het aantal uit te wisselen rulings. ‘Typerend voor de duistere manier waarop belastingafspraken in Nederland worden geregeld dat zelfs op die simpele vraag hoeveel geen transparant antwoord komt.’