THEMA

NEDERLAND WERKT MEE AAN ONDERZOEK NAAR IKEA

Twijfels

Snel benadrukt dat zo'n officiële procedure niet betekent dat vaststaat dat sprake is van staatssteun. De Europese Commissie heeft twijfels over sommige aspecten van een ruling, aldus Snel. Hij wijst erop dat hij zelf een onafhankelijke commissie een onderzoek laat doen. ''Rulings mogen geen ruimte bieden voor bevoordeling van individuele bedrijven en mogen niet tot verstoring van de interne markt leiden'', aldus Snel.

Rulings

Ikea bestaat uit twee holdings: de Ikea Group, waaronder alle meubelwinkels hangen, en het in Delft gevestigde Inter Ikea Systems dat gaat over het intellectueel eigendom, zoals het bedrijfsmerk en het concept. De Ikea Group zou dividend uitkeren aan Inter Ikea Systems, waardoor er bedrijfswinsten worden afgeroomd. Zodoende hoeft Ikea minder vennootschapsbelasting te betalen. De Staatssecretaris wil niet dieper inhoudelijk ingaan op de specifieke rulings tussen IKEA en de Belastingdienst, omdat de wet dat verbiedt.