THEMA

NEDERLANDSE BANKEN PROFITEREN VAN HERSTEL

Sterkste groei

Met de verwachte 2% zou de groei wat sterker zijn dan in andere eurolanden. Mede daardoor zal het aantal wanbetalingen bij Nederlandse banken volgens het ratingbureau de komende jaren niet noemenswaardig toenemen.

Zwaardere kapitaaleisen

De kapitaaleisen voor banken worden wel steeds zwaarder, maar dat hoeft volgens Moody's in Nederland geen probleem te zijn. De stijgende winsten en de reeds aangekondigde plannen om de balansen te versterken zullen ervoor zorgen dat de Nederlandse banken aan de eisen kunnen voldoen, aldus de kredietwatcher.

Weinig ruimte voor verbetering

Volgens Moody's is de winstgevendheid van Nederlandse banken vorig jaar weer op een degelijk niveau gebracht, onder meer doordat er minder geld opzij hoefde te worden gezet voor slechte leningen. Veel ruimte voor verbetering is er waarschijnlijk echter niet, omdat de toename van de kredietverlening naar verwachting beperkt blijft. Daarnaast maakt de aanhoudend lage rente het lastig de rentemarge, het verschil tussen wat banken ontvangen op leningen en betalen op spaargeld, te vergroten.