THEMA

NEDERLANDSE ECONOMIE BLIJFT EXPLOSIEF STIJGEN

Lage rente

De economische groei is volgens het CPB te danken aan de gunstige internationale conjunctuur, het verruimde begrotingsbeleid, de krachtige woningmarkt en de lage rente. In 2018 komt de economische groei uit op 3,2% en in 2019 op 2,7%.

Werkloosheid

De werkloosheid daalt in 2019 naar het laatste niveau sinds 2001, tot 3,% van de beroepsbevolking. Dit zijn ongeveer 320.000 mensen. Momenteel zijn 380.000 mensen werkloos; dit is 4,2% van de beroepsbevolking. Het CPB signaleert dat mensen makkelijker een baan vinden. Ook bieden bedrijven vaker een vast contract aan.

Koopkracht

Doordat de lonen hoger zijn en door belastingmaatregelen gaat de koopkracht ook omhoog. Wel profiteert niet iedereen hier evenveel van, mede door de inflatie, die volgend jaar zal oplopen naar 2,3%. Het CPB denkt dat de koopkracht van huishoudens dit jaar met 0,6% omhooggaat en volgend jaar met 1,6%.