THEMA

NEDERLANDSE ECONOMIE BLIJFT GROEIEN

Kwartaalcijfers CBS

Het CBS sprak van een uitzonderlijk hoge groei op kwartaalbasis, die sinds het jaar 2000 pas twee keer eerder werd bereikt. Op jaarbasis kwam de groei uit op 3,3%. Ook het bruto binnenlands product (bbp) groeit met 3,8% en neemt daardoor nu al dertien kwartalen op rij toe. Volgens het statistiekbureau wordt de groei breed gedragen, onder meer door een toename van de export, consumptie en investeringen. Qua uitvoer droegen met name chemische producten en machines bij aan de groei. Verder bleek dat consumenten meer geld uitgeven aan voeding, kleding en elektrische apparaten.

Groeiraming CPB

Door deze positieve cijfers schroeft het Centraal Planbureau (CPB) ook de groeiraming voor heel 2017 flink op. Waar het belangrijkste economische adviesorgaan van het kabinet eerder een groei voorzag van 2,4%, is dat dat nu 3,3% geworden. Het zou voor het eerst sinds 2007 zijn dat de Nederlandse economie een groei van meer dan 3% laat zien. Ook voor volgend jaar is het plaatje zonniger geworden. Het CPB rekent dan op een groei van 2,5% , tegen 2% bij de vorige raming in juni.

Banengroei

Ook het aantal banen is in het tweede kwartaal van het jaar opnieuw toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50.000 banen bij, aldus het statistiekbureau. Door de sterkere groei daalt de werkloosheid sneller dan eerder werd gedacht, tot 4,3% in 2018. Dat leidt met name volgend jaar tot een sterkere verbetering van de koopkracht dan waar eerder op werd gerekend. Dit jaar krijgen we gemiddeld 0,3% meer te besteden, volgens het CPB en volgend jaar 0,5%.

Overheidsfinanciën

Ondanks de extra uitgaven die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd voor verbetering van de verpleeghuiszorg, zijn ook de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën licht verbeterd. Het CPB voorziet dit jaar een overschot van 0,6%. Volgend jaar loopt dat verder op naar 0,9%. Of dat ook extra bestedingsruimte oplevert voor het volgende kabinet, valt nog te bezien. Het huidige uitgavenpatroon van de overheid is op de langere termijn nog houdbaar, maar door de genoemde extra bestedingen aan de zorg is de marge wel flink kleiner geworden.