THEMA

NEDERLANDSE OVERHEID KOPLOPER MET INNEN MILIEUBELASTING

Milieubelasting

De overheid inde iets meer dan € 20 miljard aan milieubelastingen en ruim € 4,5 miljard aan milieuheffingen in 2015. Milieubelastingen komen in de algemene middelen van de overheid en zijn vooral gekoppeld aan het bezit en gebruik van auto’s en het energieverbruik. Opgelegde accijnzen op benzine en overige minerale oliën bezorgden de overheid € 7,9 miljard aan inkomsten. Motorrijtuigenbelasting en belasting op nieuwe personenauto’s en motorvoertuigen (BPM) waren goed voor respectievelijk € 5,5 en € 1,5 miljard. De energiebelasting leverde de staatskas € 4,5 miljard op.

Milieuheffingen

Milieuheffingen worden opgelegd om specifieke milieudiensten te financieren. Het betreft hoofdzakelijk de afvalstoffenheffing (€ 1,8 miljard), rioolrechten (€ 1,5 miljard) en de afvalwaterheffing (€ 1,2 miljard).

Grootste vervuiler betaalt niet

Het principe dat de vervuiler betaalt, gaat niet altijd op, stelt het CBS. Producenten zijn verantwoordelijk voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen, maar betalen nog niet de helft van de belastingen op energie. Huishoudens, die nog geen vijfde bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, betalen meer dan de helft.

Milieubelasting in Nederland hoog

Vergeleken met andere Europese landen is het aandeel van de milieubelastingen in Nederland hoog. In 2014 maakten de ontvangen milieubelastingen en –heffingen 9% uit van alle ontvangen belastingen inclusief sociale premies. Het gemiddelde van de 28 landen in de Europese Unie was 6,4%. In Slovenië was het percentage het hoogst (10,6%) en in Frankrijk het laagst (4,5%). In alle EU-landen bestaan de milieubelastingen vooral uit belastingen op energie; in Tsjechië, Litouwen en Luxemburg is dat zelfs meer dan 90%.