THEMA

NEPOPLEIDINGEN MILJOENENSTROP VOOR FISCUS

Belastingkorting

Werkgevers konden een belastingkorting krijgen als ze hun werknemers beroepsgerichte opleidingen lieten volgen. Echter, bij zeker zes instellingen die dergelijke opleidingen aanboden, bleek de kwaliteit onder de maat. Bij een aantal andere instellingen loopt het onderzoek nog, zei een woordvoerder van de inspectie. De werknemers werden bijvoorbeeld opgeleid tot 'arbeidsmarktgekwalificeerd assistent' en 'logistiek medewerker'. Volgens de krant hebben onder andere duizenden Poolse werknemers zulke opleidingen gevolgd.

Financieel

De korting per werknemer bedraagt doorgaans 2700 euro. ‘Als je bedenkt dat duizenden, misschien wel tienduizenden mensen naar zo'n opleiding werden gestuurd, kun je uitrekenen dat het totale bedrag in de miljoenen moet lopen’, aldus een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. Hij voegt eraan toe dat de Belastingdienst uiteindelijk moet bepalen om welk bedrag het precies gaat. Veel werkgevers zouden van de regeling gebruik hebben gemaakt om er financieel beter van te worden, niet om hun personeel bij te scholen.

Terugvordering

Intussen is de Belastingdienst begonnen met het terugvorderen van de ten onrechte geclaimde fiscale voordelen. De wet die het belastingvoordeel mogelijk maakte, de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA), wordt per 1 januari afgeschaft. De regeling is duur en er wordt veel misbruik van gemaakt. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats.