THEMA

NIET-VERZOCHTE AFKOOP PENSIOEN WEL BELAST!

De rechter (het Hof Den Bosch) heeft dat bepaald.

Een klein ouderdomspensioen

Een pensioenuitvoerder mag op basis van de Pensioenwet een klein ouderdomspensioen afkopen. Als 'klein' wordt aangemerkt een ouderdomspensioen dat per jaar minder bedraagt dan € 467,89 (bedrag 2017). Deze afkoop kan plaats vinden op pensioendatum of twee jaar na het einde van deelname aan de pensioenregeling. De pensioengerechtigde hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen.

Afkoopsommen bij inkomen

Een pensioengerechtigde ontving op zijn 65e van vijf verschillende pensioenfondsen afkoopbedragen. Hij gaf deze bedragen niet aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De Belastinginspecteur corrigeerde de aangifte en telde de ontvangen afkoopsommen bij het inkomen. De pensioengerechtigde vond dat nu de afkoopsommen ineens tot zijn inkomen werden gerekend, hij meer belasting was verschuldigd dan het geval zou zijn geweest als hij de pensioenen jaarlijks in termijnen zou hebben ontvangen.

Onvrijwillig uitbetaalde afkoopsommen

Pensioenuitkeringen en ook afkoopsommen van pensioen behoren op grond van de Wet op de loonbelasting en de Wet IB 2001 tot het belastbare inkomen. Ook onvrijwillig ontvangen bedragen behoren tot het belastbare loon. De belastingrechter is niet bevoegd te oordelen over de stelling dat de afkoopsommen tegen de wil van de pensioengerechtigde zijn uitbetaald.

Geen individueel buitensporige last

De wetgever mocht er volgens de rechter voor kiezen om de afkoopsommen te belasten in het betreffende jaar. Dat de totale druk op de afkoopsommen uitkomt op ongeveer 39% in plaats van ca. 19%, ziet het Hof niet als een individuele buitensporige last.     Auteur: Mr. J. (Jacqueline) Dekker FFP MFP