THEMA

NIEUW ADRES BELASTINGDIENST VOOR VERZOEKEN VERREKENING

Nieuw adres

Het nieuwe postadres is: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen

Formulier downloaden

Op de website van de Belastingdienst kan het formulier gedownload worden waarmee het verzoek verrekening loonheffingen met teruggave btw ingediend kan worden. Een begeleidende brief is daarbij niet nodig. De verrekening vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.