THEMA

NIEUW JAAR, NIEUWE WETSWIJZIGINGEN

Werk en inkomen

 • De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 + 9 maanden (was 65 jaar + 6 maanden in 2016).
 • Het maximale schenkingsbedrag gaat omhoog naar € 100.000. Het maakt niet uit of de schenking komt van een ouder of iemand anders. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en hij of zij moet de schenking gebruiken om een woning te kopen of te verbouwen.
 • Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting wordt 40,8% (was 40,4% in 2016).
 • De berekening verandert van de belasting die betaald moet worden over vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Verder gaat het vermogen waarover geen belasting moet worden betaald omhoog naar € 25.000 per persoon. Dit was € 24.437.
 • Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen. Constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen zijn verboden, bijvoorbeeld door maaltijdkosten of verzekeringspremies in te houden op het loon.
 • De verdiensten van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector die nog onder het overgangsrecht vielen, gaan voor het eerst verplicht naar beneden. Sinds 2015 mogen zij maximaal 100% van een ministerssalaris verdienen, maar omdat volgens het overgangsrecht bestaande afspraken vier jaar gerespecteerd worden, moeten de verdiensten in 3 jaar worden teruggebracht naar de norm.
 • De werkbonus, een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen, gaat gelden vanaf 63 jaar. In 2016 was dit vanaf 62 jaar.
 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen in in 2017 meer vermogen hebben, zoals spaargeld.

Verkeer

 • De motorrijtuigenbelasting voor personenvoertuigen gaat omlaag met gemiddeld 2%.

Zorg

 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017 met € 68 tot € 1066. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 138 naar € 2043.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk met € 385.

Wonen

 • Het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt verlaagd naar 50%, van 50,5% in 2016.
 • De maximaal af te sluiten hypotheek is 101% van de waarde van een koophuis. In 2016 was dit 102%.
 • Tweeverdieners kunnen iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het tweede inkomen voor 60% meetellen.
 • De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met € 10,50 per maand omhoog.
 • Huurstijgingen vallen in 2017 gemiddeld genomen lager uit door de invoering van een maximale huursom. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld stijgen met niet meer dan de inflatie plus 1%.

Ondernemen

 • Kleine bedrijven zijn verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een start-up zijn niet meer verplicht zichzelf een belastbaar loon te geven van € 44.000. Ze mogen zich de eerste drie jaar een minimumloon geven. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.
 • Werkgevers kunnen een vergoeding (lage-inkomensvoordeel of LIV) krijgen om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.