THEMA

NIEUW PENSIOENSTELSEL OP KOMST

Pensioenstelsel verbeteren

Na analyse van verschillende nieuwe manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, komt het kabinet tot de conclusie dat twee door de SER onderzochte varianten interessant zijn om nader uit te werken: een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en een ambitieovereenkomst met collectief karakter. ‘De inzet is om het pensioenstelsel te verbeteren en zo veel mogelijk werkende Nederlanders in staat te stellen om, bovenop hun AOW, een toereikend aanvullend pensioen op te bouwen’, dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Balans

Ook moeten in een toekomstig pensioenstelsel ingelegde premies en pensioenopbouw beter met elkaar in balans zijn. Het kabinet heeft verschillende overgangsmanieren uitgewerkt om dit, naar hun inziens, op een eerlijke en evenwichtige manier te doen. Zo kan de overheid dit bevorderen door het fiscaal kader in de jaren van overgang te verruimen. Afhankelijk van waarvoor wordt gekozen, kan dit oplopen tot een overheidsbijdrage van € 40 miljard.

Na de verkiezingen

Na de Nationale Pensioendialoog heeft het kabinet de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel aangegeven. In de Perspectiefnota zijn die nu verder onderzocht en uitgewerkt zodat politieke partijen deze kunnen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma's. Zo kan een volgend kabinet snel en goed voorbereid aan de slag om in overleg met sociale partners, pensioensector en andere betrokken partijen, het stelsel toekomstbestendig te maken.