THEMA

NIEUW PERCENTAGE GEDIFFERENTIEERDE PREMIE WHK

Het percentage vinden

De Belastingdienst krijgt momenteel veel telefoontjes binnen over percentages voor de Werkhervattingskas (Whk). U vindt het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk in de brief die de Belastingdienst in november naar uw klant heeft gestuurd. Als u geen kopie van deze brief hebt gekregen, kunt u er naar vragen bij uw klant. In de beschikking staat dat de ontvanger de brief moet geven aan degene die de loonadministratie doet, maar dit wordt wel eens vergeten.

Kleine werkgever

Als uw klant een kleine werkgever is (premieloon 2013 max. € 314.000), dan kunt u de cijfers voor het sectorfonds 2016 of de gedifferentieerde premies Whk 2016 ook zelf terugvinden in de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 in tabellen 10 en 10a.

De brief

Ieder jaar wordt de brief van de Belastingdienst in november verstuurd. Dit jaar waren het er 440.000. De brief bevat informatie over de Whk-percentages die voor u van belang zijn bij het berekenen van de premies werknemersverzekeringen. Elk jaar worden deze percentages per sector en per werkgever namelijk opnieuw vastgesteld. Als er andere zaken voor uw klant zijn veranderd, bijvoorbeeld als uw klant eigenrisicodrager is geworden of als de loonsom is gewijzigd, leest u in de brief de gevolgen hiervan. De nieuw vastgestelde percentages heeft u nodig voor de loonadministratie in het nieuwe jaar en de aangifte loonheffingen.

Belangrijk

Het berekenen van de premies voor de werknemersverzekeringen is volgens de Belastingdienst niet eenvoudig. Ze benadrukken nogmaals dat het maatschappelijk belang van de juiste gegevens groot is, omdat op deze aangiftegegevens uitkeringen, pensioenen en toeslagen worden gebaseerd. Onjuiste gegevens kunnen vervelende gevolgen hebben voor (ex-)werknemers, in verband met de hoogte van hun aanspraken.