THEMA

NIEUWE CULTUURSCAN SRA MEET KWALITEIT SAMENSTELPRAKTIJK

Kwaliteitssysteem

Daarom heeft de SRA voor die samenstelpraktijk een aparte variant van de eigen SRA-Cultuurscan ontwikkeld. De SRA Cultuurscan Samenstelpraktijk is een anonieme enquête, die aan alle medewerkers van een kantoor wordt voorgelegd. Hierin wordt gevraagd naar kwaliteit, aansturing van het kantoor, samenwerking van teams, ontwikkelingsmogelijkheden, ethisch bewustzijn en werkdruk, beloningsbeleid, foutencultuur en de strategie van het kantoor. Op basis van de uitkomsten kan, als dat wenselijk is, een verbetertraject van het kwaliteitssysteem worden opgesteld, dat schrijft de NBA.

Cultuurscan en cultuurmeter

Als uitwerking van het rapport In het publiek belang lanceerde de NBA in 2015 een NBA Cultuurmeter en bracht de SRA een eigen SRA-Cultuurscan. In oktober 2017 kwam de NBA met een tweede versie van de cultuurmeter, bestemd voor oob- en niet-oob-kantoren die niet zijn aangesloten bij de SRA. De nieuwe SRA-Cultuurscan is speciaal gericht op accountantskantoren die zijn aangesloten bij de SRA, aldus de NBA.