THEMA

NIEUWE FORMULIEREN VERZOEK BETALINGSREGELING OF KWIJTSCHELDING VOOR PARTICULIEREN

Geen bijlage

De aanvrager hoeft voortaan geen bijlage(n) met nadere gegevens meer mee te sturen. Als de behandelend ambtenaar nadere gegevens nodig heeft, neemt hij contact op met de aanvrager. Met het formulier ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ kunt u niet alleen een verzoek om uitstel van betaling doen maar ook een verzoek om een betalingsregeling.