THEMA

NIEUWE PDF 'HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2017' GEPUBLICEERD

Belangrijkste wijzigingen derde kwartaal

  • In paragraaf 4.10 Bepalen wat tot het loon hoort: in de tabel heeft de Belastingdienst bij uitkeringscategorie 4 inkomenscode 21 veranderd in 63.
  • In datzelfde hoofdstuk paragraaf 4.15 is er informatie toegevoegd over keuzeloon.
  • In paragraaf 5.15 ‘Premies werknemersverzekeringen berekenen’ is er informatie over het lage-inkomensvoordeel toegevoegd. Ook zijn de bedragen per gemiddeld uurloon aangepast.
  • De brochure ‘Belastingcontrole met de Auditfile’ in paragraaf 14.4 kan niet meer gedownload worden.
  • In hoofdstuk 21 ‘Vervoer en reiskosten’ paragraaf 21.3.5 stond ten onrechte een verlaagd bijtellingspercentage van 18% met informatie over de 60-maandenregeling. Dat is verwijderd. In diezelfde paragraaf stond dat op de laatste dag van de termijn van 60 maanden het bijtellingspercentage opnieuw moet worden bepaald. Dit is aangepast in 'direct na afloop van de termijn van 60 maanden'.
  • In paragraaf 21.3.6 stond een foute einddatum voor het verlaagde bijtellingspercentage. Dit is aangepast van 31 december 2018 naar 30 juni 2017.
Zie voor alle wijzigingen de pdf van de Belastingdienst.