THEMA

NIEUWE PLANNEN VOOR COMMUNICATIE OVER PENSIOENEN GEPRESENTEERD

Teleurgesteld

Koolmees schrijft dat de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers in de afgelopen jaren is verbeterd. Maar tegelijkertijd komt het nog steeds vaak voor dat deelnemers worden teleurgesteld omtrent hun pensioen, mede doordat niet duidelijk is dat pensioenaanspraken niet volledig zeker zijn.

Scenario’s

Om meer duidelijkheid te scheppen, wil de minister dat mensen die pensioen opbouwen beter worden gewezen op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Daarom moeten pensioenfondsen en verzekeraars vanaf 2019 niet alleen het verwachte pensioen laten zien, maar ook hoeveel men krijgt als het mee- of tegenvalt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn dan drie bedragen te zien bij ‘te bereiken pensioen’, namelijk op basis van een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Nu ziet men alleen het verwachte bedrag.

Rekenmethodes

De rekenmethodes die uitvoerders kunnen gebruiken om scenariobedragen te berekenen, worden opgenomen in een ministeriële regeling. Deze wordt nog dit voorjaar gepubliceerd in de Staatscourant. De website www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt momenteel herbouwd. Het is de bedoeling dat deze website komende zomer live gaat, maar pas medio 2019 zijn de drie verschillende scenariobedragen voor alle pensioendeelnemers zichtbaar op deze website.