THEMA

NIEUWE PREMIEKORTINGEN VOOR WERKGEVERS

Huidige premiekortingen niet toereikend

Werkgevers kunnen gebruikmaken van premiekortingen als zij mensen in dienst nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Deze kortingen blijken niet in alle gevallen toereikend. Het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) moet daar verandering in brengen.

Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Het wetsvoorstel bevat een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast komt er het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben. De invoering gaat in fases. Het lage-inkomensvoordeel is eerst aan de beurt in 2017, de loonkostenvoordelen volgen in 2018. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2016 dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de Staten-Generaal. Pas als de plannen door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd, gaan de maatregelen in.