THEMA

NIEUWE REGELHULP PREMIEKORTINGEN EN LAGE-INKOMENSVOORDEEL

Afstand tot de arbeidsmarkt

Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Klijnsma: ‘Deze tool helpt werkgevers om in een paar minuten tijd antwoord te vinden op veel van hun vragen.’ In de regelhulp zijn acht vragen verwerkt. Na het invullen geeft het antwoord op of er recht is op een premiekorting, de hoogte van de premiekorting, de hoogte en hoe het toegepast moet worden.

Voordelen van premiekortingen

Door premiekortingen is het voor werkgevers financieel aantrekkelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het jaarlijkse voordeel kan oplopen tot € 7000 gedurende maximaal drie jaar.

Verschillende premiekortingen

Er zijn vier verschillende premiekortingen:
  • De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen.
  • De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Lage-inkomensvoordeel

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) treedt per 1 januari 2017 in werking. Het LIV is voor werkgevers die een werknemer in dienst hebben met een uurloon tussen 100% en 120% van het minimumloon.