THEMA

NIEUWE REKENRENTE NIET GEKNIPT VOOR KAPPERS

Vrees voor premieverhogingen

De sociale partners vrezen voor forse premieverhogingen en aantasting van de pensioenopbouw voor kappers. Het fonds heeft de gevolgen van de lage rentestand in de afgelopen jaren al flink gevoeld, aldus de partijen. Zo is er al flink gesneden in de pensioenen en ook de kostendekkende premie loopt fors op.

Korte termijn geen verandering

Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei in de Kamer dat ze op 'korte termijn' niets kan doen voor het kappersfonds. Toch gaat ze op aandringen van de Kamer nog eens kijken of er nog iets mogelijk is voor deze fondsen.

Daling zet voort

In 2013 werden de pensioenen met 7% gekort en in 2014 nog eens met 2,8%, rekenden de sociale partners voor. De dekkingsgraad van het fonds is daarnaast door de verlaging van de UFR gedaald met 7,6%. Die daling zet zich na 2016 voort en komt in 2025 op ongeveer 12% uit.

Nieuwe UFR

De Nederlandsche Bank (DNB) wijzigde afgelopen jaar een deel van de rekenrente. Daardoor kregen veel mensen te maken met een hogere pensioenpremie. De ingreep was volgens DNB nodig vanwege de lage rentestand in Europa, omdat de rekenrente ver begon af te wijken van de 'echte' rente.

Pensioenfonds Kappers

Als gevolg van de nieuwe UFR stijgt de premie van het pensioenfonds Kappers in 2016 met 13%, waarschuwen de partijen. Bij een gelijkblijvende marktrente ligt de premie in 2025 maar liefst 40% hoger.