THEMA

NIEUWE VERSIE HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2015 GEPUBLICEERD

Wijzigingen 3e kwartaal

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2015 verwerkt. De wijzigingen hebben betrekking op de volgende drie thema's:
  • Premies werknemersverzekeringen berekenen
  • Werken over de grens: loonbelasting
  • Vervoer en reiskosten

Wijzigingen premies werknemersverzekeringen berekenen

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
  • Paragraaf 5.16.1 - Onder de kop 'Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen' is bij het 1e opsommingselement 'erkende' toegevoegd voor 'bank'. In de 2e alinea na de opsomming is toegevoegd wanneer de aanvraag van een startende werkgever binnen moet zijn.
  • Paragraaf 5.16.2 - In de laatste alinea onder de kop 'Eigenrisicodragerschap ZW aanvragen' is toegevoegd wanneer de aanvraag van een startende werkgever binnen moet zijn.

Wijzigingen werken over de grens: loonbelasting

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
  • Paragraaf 17.4.2 - Aan het eind van de 1e alinea onder de kop 'Deskundigheidsvereiste' is 'onbelaste vergoeding' vervangen door 'gerichte vrijstelling'. En in de 2e alinea onder de kop 'Wisseling van werkgever' staat nu dat de nieuwe werkgever een nieuw verzoek samen met de werknemer moet indienen.

Wijzigingen vervoer en reiskosten

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
  • Paragraaf 21.3.17 en 21.3.18 In deze paragrafen zijn er hyperlinks gemaakt naar de nieuwe formulieren voor het aanvragen, intrekken en wijzigen van de 'Verklaring geen privégebruik auto'.