THEMA

NIEUWE VERSIE HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2016 GEPUBLICEERD

Wijzigingen

In de pdf staat verwerkt welke wijzigingen er dit kwartaal zijn aangebracht. Hieronder hebben we er een paar uitgelicht:
  • De VAR is vervangen door informatie over de modelovereenkomsten.
  • Bij het hoofdstuk over premies werknemersverzekeringen berekenen is er informatie toegevoegd over overheidswerknemers, over werknemers die gedeeltelijk onbetaald verlof hebben en wanneer er een beschikking komt.
  • In het hoofdstuk over de loonbelasting zijn de tabellen aangepast aan de bedragen per 1 april 2016.
  • Bij de loonstrook aan werknemers is de vakantiebijslag toegevoegd.
  • In het hoofdstuk heffingskortingen onder 'Loonheffingskorting en de loonbelastingtabellen' stond dat de alleenstaandeouderenkorting is verwerkt in de witte en groene tijdvaktabellen. Maar deze korting is alleen verwerkt in de groene tijdvaktabellen voor de Anw- en de AOW-uitkering. Dit is nu aangepast.