THEMA

NIEUWE VERSIE HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2017 GEPUBLICEERD

Belangrijkste wijzigingen tweede kwartaal

  • In paragraaf 1.2 Nagaan of er een dienstbetrekking is: De gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moet digitaal worden aangeleverd. De Belastingdienst heeft de tekst hierop aangepast.
  • In paragraaf 3.1.4 Loonadministratie aanleggen: De Belastingdienst heeft toegevoegd hoe u de rekenhulp Loonbelastingtabellen kunt vinden.
  • In paragraaf 4.14 Bepalen wat tot het loon hoort: In de eerste alinea heeft de Belastingdienst toegevoegd dat het gaat om commissarissen die hebben gekozen voor opting-in.
  • Paragraaf 7.3.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: In de eerste opsomming onder de kop 'Loonheffingskorting toepassen' heeft de Belastingdienst bij de vijfde bullet Anw-uitkeringen geschrapt. Dit was niet juist.
U vindt hier de pdf-versie van het Handboek Loonheffingen 2017.