THEMA

NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2018 GEPUBLICEERD

Nieuw

‘We willen u zo vroeg mogelijk informeren over alle veranderingen voor 2018 die op dit moment al bekend zijn’, aldus de Belastingdienst. Nieuw vanaf 1 januari 2018 zijn de loonkostenvoordelen en jeugd-LIV. LKV’s Loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen. Deze vervalt vanaf 1 januari 2018. Jeugd-LIV Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 een aantal dingen zijn veranderd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Onderwerpen

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief zijn:
  • Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel
  • Premiekortingen verdwijnen
  • Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
  • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunt
  • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
  • Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar
  • Werkbonus vervalt
  • Veranderingen risicopremiegroep grafische sector
  • Veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Aanvullingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen in deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2018 en de tarieven en percentages voor 2018 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. Die zullen in november en december 2017 en begin 2018 verschijnen. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.