THEMA

NOB-COMMENTAAR OP HET PAKKET BELASTINGPLAN 2017

Weinig ambitie

De Orde had wel graag wat meer ambitie gezien, zo schrijven ze. Ze vinden dat de voorstellen weinig nieuws bevatten. ‘Dit komt enerzijds door het nieuwe beleid van de staatssecretaris om belangrijke wetsvoorstellen voor consultatie voor te leggen en anderzijds vermoedelijk door de aankomende verkiezingen.’

Publiekelijke consultatie

De Orde is wel enthousiast over de ingezette trend om wetsvoorstellen in conceptvorm aan publiekelijke consultatie te onderwerpen, voordat deze bij de Tweede Kamer worden ingediend. Dit consultatieproces verhoogt, zo meent de Orde, de kwaliteit, de praktische uitvoerbaarheid en de maatschappelijke aanvaarding van fiscale wetsvoorstellen zoals die uiteindelijk aan de Kamer worden voorgelegd. Het proces vermindert ook de tijdsdruk om wetsvoorstellen tijdig te bestuderen en van commentaar te voorzien. Alle speerpunten van het NOB-commentaar zijn te lezen op haar website.