THEMA

NOB PLAATST VRAAGTEKENS BIJ WETSVOORSTEL VEREENVOUDIGING FORMEEL VERKEER BELASTINGDIENST

Termijn van herziening

Volgens de NOB is het de vraag of met de invoering van het wetvoorstel wel sprake zou zijn van een vereenvoudiging van het formele verkeer met de Belastingdienst. Immers, de mogelijkheid van herziening van de aanslag wordt beheerst en geflankeerd door veel formele bepalingen. De vele bepalingen inzake de termijn van herziening maken het zeker voor belastingplichtigen niet eenvoudig vast te stellen wanneer precies de termijn voor herziening eindigt. De Orde nodigt staatssecretaris Weekers in haar commentaar uit hier nader op in te gaan.