THEMA

NOTITIES VPB-PLICHT OVERHEIDSONDERNEMINGEN TOEGEVOEGD

Overheidsondernemingen belastingplichtig voor VPB

De Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen is in mei 2015 aangenomen. Volgens deze wet zijn overheidsondernemingen, bijvoorbeeld van gemeenten, provincies en waterschappen, per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Nieuwe notities

Nieuw zijn de volgende publicaties:
  • Notitie Algemene toepassing objectvrijstellingen: In deze notitie staat een toelichting op de algemene toepassing van de 5 objectvrijstellingen.
  • Notitie Objectvrijstellingen quasibestedingen: Een algemene toelichting op de objectvrijstelling die van toepassing kan zijn op activiteiten van privaatrechtelijke overheidslichamen (quasi-inbesteding).
  • Notitie Objectvrijstellingen interne diensten: In deze notitie staat een algemene toelichting op de objectvrijstelling voor interne diensten die van toepassing kan zijn op activiteiten van directe overheidsondernemingen.

Gelijkheid tussen overheids- en private ondernemingen

De Europese Commissie (EC) vond dat de vorige wet op de vennootschapsbelasting leidde tot concurrentieverstoring en verboden staatssteun. De EC had daarop aan Nederland gevraagd de wet aan te passen. Met de wetswijziging per 1 januari van dit jaar wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen: voor overheidsondernemingen gelden dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen.