THEMA

NVB WIL KLACHTENLOKET VOOR KLEINE ONDERNEMERS

Gedragscode

Het is een belangrijk onderdeel van een nieuwe gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten waar de brancheorganisatie aan werkt. Met de code, die begin volgend jaar van kracht wordt, erkennen de banken naar eigen zeggen de ‘bijzondere positie’ van kleine ondernemers. Zij zijn weliswaar geen consumenten, maar er kan niet van ze worden verwacht dat zij de financiële kennis en expertise hebben van grotere bedrijven.

Informatiepositie versterken

In de gedragscode leggen banken vast wat kleinzakelijke klanten van banken mogen verwachten bij een financiering. Hierdoor wordt hun informatiepositie versterkt, ontstaat meer rechtszekerheid en wordt recht gedaan aan het ondernemerschap van de kleinzakelijke klant.

Goede klachtenafhandeling

Een belangrijk onderdeel van de gedragscode is goede klachtenafhandeling. Banken willen tevreden klanten en klachten samen met de klant oplossen. Voor situaties waarin dit niet lukt, willen banken dat kleinzakelijke klanten de mogelijkheid krijgen om een geschil over hun financiering voor te leggen aan een loket voor geschillenbeslechting. Banken zullen bezien hoe ondernemers hiermee een laagdrempelig alternatief kan worden geboden voor de rechter.