THEMA

OM DIENT TUCHTKLACHT IN TEGEN ACCOUNTANTS VOOR BELASTINGCONSTRUCTIE

Trustmaatschappij

De twee accountants controleerden jarenlang de boeken van een ondernemer die verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. In die zaak betaalde de ondernemer een trustmaatschappij tonnen per jaar voor merkrechten die hij zelf gekocht en doorverkocht aan een trustmaatschappij en via een omweg weer aan op de rekening van de ondernemer. Die trustmaatschappij op Cyprus werd gebruikt om in Nederland belastbare winst af te romen.

Nalatig

Deze constructie is opgezet door de collega’s van de accountants. Het OM verwijt de accountants dat ze ernstige steken hebben laten vallen doordat ze te oppervlakkig en te weinig kritisch gecontroleerd hebben. Daarnaast hebben zij het nagelaten om een melding te doen in het kader van de antiwitwaswetgeving. Om die reden heeft het OM een tuchtklacht ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle. De verdediging van één van de accountants geeft aan dat de accountant nooit signalen heeft gekregen dat de constructie onhoudbaar was en dat hij daarom geen extra werkzaamheden heeft verricht om de constructie van zijn collega’s tegen het licht te houden.

Facturen aanpassen

De andere accountant trekt wel het boetekleed aan omdat hij in 2014 de facturen aan de ondernemer heeft aangepast, zodat alle verwijzingen naar Cyprus waren verdwenen. Dat deed hij op aandringen van zijn collega’s. Achteraf zegt de accountant dat dit onjuist was en betreurt het dat hij niet goed heeft doorgevraagd naar de achtergrond van een dergelijk verzoek.