THEMA

OMBUDSMAN: EIGEN BIJDRAGE WMO ONVERWACHT HOOG

Vele klachten

Aanleiding voor dit onderzoek waren de vele klachten en signalen die de Nationale ombudsman direct of via de vereniging voor budgethouders Per Saldo ontving. De ombudsman stelde de 282 bij hem aangesloten gemeenten vragen over de manier waarop zij hun inwoners informeren over de eigen bijdrage.

Tegenstrijdig

De Nationale ombudsman Van Zutphen concludeert dat de burger veelal de dupe wordt van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen Rijksoverheid en gemeenten. Wie hiervoor verantwoordelijk is, blijft onduidelijk. De ombudsman vraagt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, nadrukkelijk aandacht te schenken aan de tegenstrijdigheid in de eigen bijdrage-regeling.

Gebrek aan informatie

Daarnaast beveelt hij gemeenten aan de informatieverstrekking aan burgers te verbeteren en maatwerk toe te passen waar dat mogelijk is. 'Er wordt van burgers verwacht dat zij zelf actief keuzes maken, maar de informatie die daarvoor nodig is, kan door gemeenten niet altijd worden gegeven’, aldus de ombudsman. Burgers lieten de ombudsman weten dat, als zij van tevoren hadden geweten hoe hoog de eigen bijdrage voor hen zou worden, zij een andere keuze hadden gemaakt. Zij zijn in financiële problemen gekomen door hoge facturen, vaak over meerdere maanden tegelijk.

Vooraf geen berekening

Maar de gemeenten mogen volgens de wet zelf die berekeningen niet maken en kunnen deze informatie vooraf niet geven. Het rapport bevat enkele voorbeelden. Van Zutphen: 'Een vrouw, die van haar gemeente wilde weten hoe hoog de eigen bijdrage voor haar werd, kreeg hierop meermalen geen antwoord. Uiteindelijk kreeg zij onverwacht een rekening van € 550 per maand, vijfmaal het bedrag dat ze eerder kwijt was.'