THEMA

OMBUDSMAN: UWV PAST LOONHEFFINGSKORTING VERKEERD TOE

Meerdere klachten

De Nationale Ombudsman ontvangt al meerdere jaren klachten over de wijze waarop het UWV de loonheffingskorting toepast. Vooral in situaties waarin mensen meerdere uitkeringen van het UWV ontvangen, gaat het toepassen van die korting nog wel eens mis. Doordat de klachten steeds terugkeren, is de Nationale ombudsman een onderzoek gestart.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het goed toe laten passen van de loonheffingskorting ligt wettelijk gezien bij de uitkeringsgerechtigde van het UWV. Als iemand al een uitkering ontvangt van het UWV en hij dient zelf een aanvraag in voor een tweede uitkering dan moet hij het UWV laten weten of hij op de tweede uitkering de korting toegepast wil hebben of juist niet. Alleen bij een aanvraag voor een tweede uitkering gaat het wel eens mis doordat bijvoorbeeld een burger zelf niet direct betrokken is voor een aanvraag omdat een werkgever iemand ziek uit dienst meldt bij het UWV.

Ziekengeld

Ook het UWV concludeert dat hierdoor problemen ontstaan. ‘De problemen doen zich vooral voor als er sprake is van een samenloop van ziekengeld (ZW) met een andere uitkering van het UWV. Dit heeft te maken met de verschillende betaalsystemen en de verschillende betaalmomenten.’

Oplossing

Het UWV gaf verder bij de ombudsman aan dat de betaalsystemen van het UWV de komende jaren worden geïntegreerd in één betaalsysteem. De verwachting is dat dan de problemen met dubbele toepassing van de loonheffing zal verdwijnen. Echter, die integratie zal pas in 2020 plaatsvinden.