THEMA

OMZETTEN PENSIOEN DGA’S KOST DE FISCUS MILJARDEN

Ondoordacht

Dat is een flinke tegenvaller waarover staatssecretaris Wiebes van Financiën de Senaat nog voor de stemming over wil informeren. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat 140.000 dga’s vanaf begin 2017 hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen of omzetten. Deskundigen vinden het een slordig wetsvoorstel omdat ze de indruk hebben dat er niet goed over is nagedacht. Zo is de staatssecretaris al eerder geïnformeerd over de verwachting dat er weinig dga’s voor afkoop zullen kiezen en dat daardoor de € 2 miljard naar voren gehaalde belastinginkomsten kunnen tegenvallen.

Omzetten

De andere optie is dat dga’s het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (odv). Ondernemers plaatsen hun pensioen direct voor een contante waarde op de balans en volgens het wetsvoorstel van Wiebes mogen dga’s de daadwerkelijk tot pensioen komende gelden ten laste brengen van hun winst. Dat betekent veel minder belasting betalen. Pensioenadvocaat Theo Gommer (Gommers & Partners) geeft in de Telegraaf het rekenvoorbeeld van een gemiddelde dga: met de indexatie over de komende tientallen jaren kan een gemiddelde dga zo’n € 150.000 ineens ten laste van de winst brengen en 25% vennootschapsbelasting op dit bedrag besparen. Gommer schat in dat een groot deel van de dga’s hun pensioen omzet en dat alle besparingen op de vennootschapsbelasting zo tot een bedrag van € 5 miljard kunnen oplopen, dat de fiscus misloopt aan belastinginkomsten.

Schade beperken

Staatssecretaris Wiebes erkent dat hier naar gekeken moet worden en zal de Eerste Kamer vlak voor de stemming nog informeren om de schade te beperken.