THEMA

ONDERNEMERS BLIJVEN POSITIEF GESTEMD

Vertrouwen blijft

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op bijna 9, nagenoeg gelijk aan vorig kwartaal. Het vertrouwen is nu 2,5 jaar positief.  In 2011 werd met 10,1 de hoogste stand gehaald, waarna het vertrouwen afnam en omsloeg naar negatief. Sinds halverwege vorig jaar bevindt het vertrouwen zich dicht onder het vorige hoogtepunt. Het positieve vertrouwen valt samen met de aanhoudende economische groei.

Uitbreiding werkgelegenheid

Het statistiekbureau merkte ook op dat het aantal ondernemers dat een uitbreiding van de werkgelegenheid voorziet toeneemt. ‘Het aantal ondernemers dat een toename van de personeelssterkte verwacht, is op zijn hoogst sinds het begin van de metingen in 2008', aldus het CBS.

Verschil wordt kleiner

In de delfstoffenwinning, industrie en persoonlijke dienstverlening verwachten weliswaar meer ondernemers een afname van de personeelssterkte dan een toename, maar dat verschil wordt steeds kleiner. In alle andere sectoren is juist het aantal ondernemers met groeiverwachtingen voor de personeelssterkte groter dan het aantal dat een afname verwacht.