THEMA

ONDERNEMERS KRITISCH OVER ZIEKENBOEG BANKEN

Junior medewerkers

Kamerleden kregen afgelopen tijd tientallen meldingen van ontevreden ondernemers die vonden dat zij onterecht onder verscherpt toezicht werden geplaatst door hun banken. Daarom werden donderdag vragen gesteld aan vertegenwoordigers van de banken, toezichthouder AFM en ondernemersclubs als ONL en MKB-Nederland. Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, wees er onder meer op dat veel bankiers op de afdeling bijzonder beheer niet meer goed weten hoe ondernemers denken. MKB-Nederland heeft de indruk dat de banken bij kleine bedrijfjes waar kleine kredieten zijn verstrekt, niet hun beste mensen zetten. Oud-bankier en financieel adviseur Michiel Werkman bevestigt dat: het begeleiden van bedrijven waar de bank financiële problemen verwacht of constateert wordt volgens hem vaak niet door specialisten gedaan, maar door junior medewerkers. Banken zelf zijn het niet met de kritiek eens. Koepelorganisatie NVB stelt dat de banken al veel doen aan het verbeteren van bijzonder beheer. De AFM publiceerde onlangs ook een rapport waaruit bleek dat, afgezien van de informatievoorziening aan de ondernemer, relatief weinig aan te merken is op de prestaties van de banken op dit punt.