THEMA

ONDERNEMERSCHECK ALS TUSSENOPLOSSING DBA-PROBLEMATIEK

Zzp’ers zonder inkomen

‘De huidige situatie rondom de wet DBA is onhoudbaar en er dreigt zich een grootschalige ramp te voltrekken’, zo schrijven de vier belangenverenigingen in hun brief. ‘Op dit moment zijn er ca. 50.000 zzp’ers die vanwege de angst bij opdrachtgevers hun werk geheel of gedeeltelijk hebben zien wegvallen. Veel contracten lopen per 31 december af en veel opdrachtgevers zullen deze contracten niet verlengen. De verwachting is dat het aantal zzp’ers zonder werk de komende maanden verdubbelt naar minimaal 100.000.’

Tussenoplossing

De belangenverenigingen vragen de staatssecretaris om met een structurele en fundamentele oplossing te komen, een oplossing die ‘zowel in fiscaalrechtelijk als ook sociaal rechterlijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de arbeidsmarkt’. Tot die tijd opperen ze een tussenoplossing. Ze vragen Wiebes om de Ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst als tijdelijke basis te nemen voor het beoordelen van de arbeidsrelatie tussen de zelfstandige en opdrachtgever. Daarnaast vragen ze aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een Meldpunt Schijnconstructies in het leven te roepen waarbij ieder melding kan maken van mogelijke vormen van schijnzelfstandigheid.

Aanbevelingen overnemen

Ook de Tweede Kamer dringt er op aan om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid op de markt. Alleen de coalitiepartners VVD en PvdA zijn het niet eens over hoe de onzekerheid het best opgelost kan worden. Een deel van de Kamer wil dat het kabinet de aanbevelingen van de Leidse arbeidsrechtskundige Gerrard Boot overnemen. Hij stelde drie criteria op waaraan kan worden getoetst of er bij de inhuur van arbeid sprake is van een opdracht of dienstverband:
  • Tarief: een zzp’er die onafhankelijk is, krijgt daarvoor ook navenant hoger dan gebruikelijk betaald. Boot noemt een opslag van 50% ten opzichte van een bruto cao-loon. Als het loon daaronder ligt, is het een aanwijzing dat er sprake is van dienstbetrekking.
  • Tijdsduur: de inhuur van arbeid moet voldoen om te kwalificeren als een opdracht. Als een opdracht langer dan zes maanden duurt, dan is een gezagsverhouding al gauw aannemelijk, volgens Boot.
  • Opdrachtovereenkomst: een gedetailleerde opdrachtovereenkomst die het ondernemersrisico van de zzp’er beschrijft. Daarin kan een zzp’er niet te werk worden gesteld in een functie die ook door één van de werknemers vervuld kan worden.
Volgens PvdA-er Mei Li Vos geeft deze criteria dezelfde zekerheid als de VAR, maar zonder de kern aan te tasten van de Wet DBA, namelijk dat opdrachtgevers voortaan zelf aansprakelijk zijn voor schijnconstructies. Maar VVD is afwijzend over deze voorstellen. Volgens de partij zijn deze criteria in de praktijk onwerkbaar. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de zzp’ers.

Seminar Wet DBA

Nextens Academy organiseert op 13 december het seminar Wet DBA.  Een complete dag (inclusief lunch) met antwoord op vragen als:
  • Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?
  • Hoe ben je het best beschermd tegen claims van de Belastingdienst?
  • Hoe zorg je ervoor dat je modelovereenkomst niet wordt afgekeurd?
  • Wat zijn de learnings tot nu toe?
  • Welke modelovereenkomst is op jouw situatie van toepassing?