THEMA

ONDERNEMERSORGANISATIES: HOUD HET HOOFD KOEL NA BREXIT

Onzekerheid

Door de Britse keuze gaat Europa, en Nederland daarbinnen, een periode van onzekerheid tegemoet. Er moeten nu antwoorden worden gevonden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen, zo zeggen de ondernemersorganisaties.

Les trekken

Ze vinden ook dat de lidstaten een les moeten trekken uit de Britse keuze en gezamenlijk en elk voor zich een antwoord moet vinden op de groeiende onzekerheid en onvrede bij hun burgers. Anders blijft de EU van binnenuit onder grote druk staan en blijft afbrokkeling in de lucht hangen. Dat antwoord moet een helder Europees en nationaal perspectief zijn en het gevoel wegnemen van onveiligheid, de twee grote thema’s die aan intolerantie en xenofobie ten grondslag liggen, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.

Vluchtelingencrisis

Het vrije verkeer tussen de lidstaten (personen, goederen, diensten) moet de hoeksteen van de Unie blijven. Daar hoort een Europees antwoord op de vluchtelingencrisis bij. Bij het handhaven van de buitengrenzen moet gebruik worden gemaakt van slimme, digitale technieken (smart border management).

Meerwaarde Europa

Europa moet zaken die beter in de lidstaten geregeld kunnen worden aan de landen zelf overlaten. Maar ondernemers zijn er van overtuigd dat Europa zijn burgers en bedrijven meerwaarde kan bieden bij het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. De grote internationale vraagstukken kunnen niet meer door landen afzonderlijk worden opgelost, zo zeggen de ondernemersorganisaties.