THEMA

ONDERNEMERSVERTROUWEN OP HOOGSTE NIVEAU OOIT

Positieve verwachtingen

Ook de verwachtingen zijn positief, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Ondernemers in de sector informatie en communicatie, zoals uitgeverijen, media en ict-bedrijven, zijn met een ondernemersvertrouwen van 23,4 een stuk positiever gestemd dan een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren, aldus de onderzoekers. Ook het ondernemersvertrouwen in de delfstoffenwinning is verbeterd ten opzichte van de achterliggende vijf kwartalen. Desondanks is de vertrouwensindicator in deze sector met min 2,8 nog negatief. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming. Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector het hoogst van alle sectoren.

Meer werkgelegenheid verwacht

Het aantal ondernemers dat uitbreiding van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16% van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte ruim 8% van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid. In de bouw verwachten per saldo de meeste ondernemers een toename van de personeelssterkte: bijna 32%. Op de delfstoffenwinning na wordt in elke sector een groei van het aantal personeelsleden verwacht.