THEMA

ONDERVRAGINGSCOMMISSIE ZEER KRITISCH OVER TOEZICHT DNB OP TRUSTSECTOR

Scepsis

‘U lijkt mij een leerkracht die met een groep hongerige kinderen naar een snoepwinkel gaat en erop moet toezien dat die niets meenemen’, zegt CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam tegen Van Gorkum. De toon is duidelijk van de ondervraging. Het scepsis komt vooral door het grote aantal onregelmatigheden dat DNB dertien jaar na invoering van een vergunningenstelsel en een toezichtkader nog steeds aantreft in de trustsector. Van Gorkum ziet dat anders. Volgens haar is dertien jaar een korte periode waarop toezicht gehouden kan worden.

Toezicht schiet tekort

Volgens Van Gorkum schieten de trustkantoren zelf tekort in het verplichte onderzoek naar klanten voordat zij die aannemen en houden transacties van klanten onvoldoende in de gaten. ‘Ze nemen snel genoegen met antwoorden van mogelijke klanten zonder kritisch door te vragen’, aldus Van Gorkum. Snel geld verdienen, daar draait het om. ‘Waarom trekt DNB dan niet alle vergunningen in?’, wil ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins weten. Van Gorkum hoopt dat de nieuwe wet die in de maak is voor vergunningverlening en toezicht zal bijdragen aan verbetering.

Hoop werk

Naar schatting stroomt er jaarlijks zo’n vierduizend miljard euro door Nederland via onder meer de brievenbusmaatschappijen die worden beheerd door de trustsectoren. Volgens Officier van Justitie en landelijk coördinerend officier fraude van het functioneel parket Thomas Bosch is er in brede zin grip op de situatie, maar is er nog een hoop werk te doen. Juist doordat het om zoveel geld gaat, zullen er altijd hoeken worden afgesneden, zo zegt de Officier van Justitie. Volgens hem heeft de informatie uit de Panama Papers er voor gezorgd dat justitie strafzaken kon beginnen tegen fraudeurs. Vandaag ondervraagd de commissie de eerste getuige uit de trustsector: Gregory Elias, voorzitter van United Trust Curaçao.