THEMA

ONENIGHEID OVER FISCALE AFWIKKELING TOESLAGENRECHT

Handel in betalingsrechten

Uit het artikel van ‘Nieuwe Oogst’ blijkt dat de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) en de Belastingdienst al verschillende keren hebben gediscussieerd over de fiscale afwikkeling van de handel in betalingsrechten, maar ze komen er niet uit. De bedrijfstoeslagen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in 2015 ingewisseld voor betalingsrechten. Zo schrijft het blad: “Elke actieve boer kan er aanspraak op maken. De huidige boekhoudkundige status van de betalingsrechten is vergelijkbaar met de bedrijfstoeslagen. De betalingsrechten worden tot het ondernemersvermogen gerekend.”

Bedrijfswaarde op de balans

Met de rekenwijze van de Belastingdienst moet bij de aankoop van een betalingsrecht de koper de bedrijfswaarde van het aangekochte recht op balansdatum op de balans zetten. De bedrijfswaarde is dan de waarde die de koper voor het betalingsrecht zou betalen als hij rechten met een vergelijkbare omvang op balansdatum zou kopen. Volgens VLB klopt dit niet omdat  de toekenning en uitkering van betalingen uit betalingsrechten los staan van de winst van het bedrijf. De VLB wil verder bekijken hoe de rekenwijze van de Belastingdienst uitpakt.